Onze sociale doelen

Fifty-One clubs zijn op heel verscheidene domeinen actief: 

•  Verdediging van sociale doelen, rechten en belangen

•  Sociale, humanitaire acties en liefdadigheidswerk

•  Gezondheid, sociale huisvesting en medisch-sociale ondersteuning

•  Onderwijs, vorming en onderzoek 

Elk jaar kunnen we samen meerdere honderd duizenden euro besteden en uitdelen ter ontwikkeling van vrijetijdsactiviteiten en ter ondersteuning van het welzijn van de minderbedeelden en vooral van de kinderen.